PODSTAWOWE DANE


FIRMA

SPÓŁKI

Chełmskie Linie Autobusowe

Spółka z o.o.

 

 

SIEDZIBA

Polska, woj. lubelskie, powiat Chełm,

miejscowość Chełm

 

 

ADRES

22-100 Chełm, ul. Okszowska 41

 

 

KRS

Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - KRS 0000182220

 

 

REGON

110051452

 

 

NIP

563-000-08-14

 

 

KONTA BANKOWE

Bank Pekao SA I O/Chełm                        Numer konta: 37 1240 2223 1111 0000 3576 9828

Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie   Numer konta: 42 8187 0004 2001 0001 4427 0001

   

KAPITAŁ

ZAKŁADOWY

8 698 365,00 zł składający się z 133 821 udziałów


Drukuj