TELEFONY
 

Chełmskie Linie Autobusowe Spółka z o.o.

22-100 Chełm, ul. Okszowska 41

http:// www.cla.net.pl    e-mail: cla@post.pl


082 562 2300

SEKRETARIAT

   

082 562 2301

DYSPOZYTOR

   

082 562 2302

ZASTĘPCA DYREKTORA

   

082 562 2303

KADRY

   

082 562 2305

STACJA OBSŁUGI

 

 

082 562 2306

EKSPLOATACJA

   

082 562 2307

ZAOPATRZENIE

   

082 562 2308 (09)

MARKETING

   

082 564 8120   - FAX

 

 


 KASY  BILETOWE w Chełmie

 

 

500 057 743 Al. Piłsudskiego 24

82 562 23 00 wew. 341 ul. Okszowska 41

502 202 088 ul. Lubelska 51 (Plac Łuczkowskiego)

500 057 736 ul. Lubelska 189F (Krzyżówki Lubelskie)

   

 Na górę