ZARZĄD

 

Prezes Zarządu

 

Mariusz Chudoba

RADA NADZORCZA

 

1.

Józef Madała

Przewodniczący Rady

2.

Andrzej Buczak

Zastępca Przewodniczącego

3.

Agnieszka Magdziarz-Orłowska

Członek Rady

4.

Jacek Osowski

Członek Rady

5.

Dariusz Kurus

Członek Rady