ZARZĄD

 

Prezes Zarządu

Dyrektor Naczelny

 

Zbigniew Grzesiak

RADA NADZORCZA

 

1.

Jan Musiał

Przewodniczący Rady

2.

Andrzej Buczak

Zastępca Przewodniczącego

3.

Renata Kościelska-Mazur

Członek Rady

4.

Grażyna Krzyżanowska

Członek Rady

5.

Dariusz Kurus

Członek Rady

6.

Marek Mazurek

Członek Rady