Bilety okresowe na sieć

w strefie miejskiej

(cała sieć komunikacyjna obsługiwana przez CLA)

 

RODZAJ BILETU

ULGA CENA (BRUTTO)
1. 5 dniowy PEŁNOPŁATNY - 20,20 zł
2. 5 dniowy ULGOWY 50,00%

10,10 zł

3. 7 dniowy PEŁNOPŁATNY - 27,00 zł
4. 7 dniowy ULGOWY 50,00%

13,50 zł

5. 15 dniowy PEŁNOPŁATNY -

53,40 zł

6. 15 dniowy ULGOWY 50,00%

26,70 zł

7.

30 dniowy PEŁNOPŁATNY

Ważny przez cały tydzień

- 99,20 zł
8.

30 dniowy ULGOWY

 Ważny przez cały tydzień

50,00% 49,60 zł
9.

30 dniowy ULGOWY

 Ważny przez cały tydzień

76,92% 22,90 zł
10.

30 dniowy PEŁNOPŁATNY

Ważny od poniedziałku do piątku

- 75,00 zł
11.

30 dniowy ULGOWY

Ważny od poniedziałku do piątku

50,00% 37,50 zł
12.

30 dniowy ULGOWY

Ważny od poniedziałku do piątku

76,92% 17,30 zł
13.

62 dniowy WAKACYJNY

(lipiec-sierpień) dla uczniów szkół dziennych ważny we wszystkie dni tygodnia

- 83,00 zł
14.

91 dniowy PEŁNOPŁATNY

- 251,40 zł
15.

91 dniowy ULGOWY

50,00% 125,70 zł

BILETY OKRESOWE NA OKAZICIELA

16.

30 dniowy

 Ważny we wszystkie dni tygodnia

- 147,00 zł
17.

91 dniowy

 Ważny we wszystkie dni tygodnia

- 378,00 zł

BILETY OKRESOWE imienne dla posiadaczy „Chełmskiej Karty 3+

30 dniowy ważny we wszystkie dni tygodnia

18.

Dla rodzica

-

40,00 zł

19.

Dla dziecka

-

20,00 zł

BILETY OKRESOWE SEMESTRALNE imienne

dla uczniów szkół dziennych (legitymacja szkolna) i studentów (legitymacja studencka)

ważne we wszystkie dni tygodnia

20.

Bilet semestralny 120 dniowy

-

158,00 zł

21.

Bilet semestralny 150 dniowy

-

188,00 zł

Na górę

Otwórz stronę w nowym oknie