BILETY I PRZEWÓZ RZECZY / BAGAŻU/

 1. W środkach transportu Chełmskich Linii Autobusowych Spółka z o.o. ważne są bilety z nadrukiem: "CHEŁMSKIE LINIE AUTOBUSOWE."
 2. Bilet jednorazowy na przewóz bagażu lub zwierząt wynosi 1,30 zł.
 3. Bilet 60-minutowy na przewóz bagażu lub zwierząt wynosi 1,70 zł.
 4. Bilet 90-minutowy na przewóz bagażu lub zwierząt wynosi 2,20 zł.
 5. Nie podlegają opłacie bagażowej rzeczy stanowiące bagaż ręczny gdy suma trzech wymiarów bagażu nie przekracza 120 cm, wózki dziecięce a także zwierzęta trzymane na rękach.

 OPŁATY DODATKOWE

 1. Za przejazd bez ważnego biletu jednorazowego lub o niepełnej wartości - 130,00 zł
  - uiszczona natychmiastowo  -  65,00 zł
  - uiszczona w terminie 7        -  91,00 zł
  Po okazaniu w terminie 7 dni ważnego biletu okresowego (nie dot. biletu okresowego na okaziciela) - 13,00 zł
 2. Za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu - 104,00 zł
  - uiszczona natychmiastowo  -  52,00 zł
  - uiszczona w terminie 7        -  72,80 zł
  Po okazaniu w terminie 7 dni dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu - 10,40 zł
 3. Za zabieranie ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy, za których przewóz taryfa przewiduje opłatę, bez uiszczenia tych opłat lub niezachowanie warunków szczególnych, jeżeli przewóz takich warunków wymaga - 52,00 zł
  - uiszczona natychmiastowo  -  26,00 zł
  - uiszczona w terminie 7        -  36,40 zł
 4. Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny - 390,00 zł
  - uiszczona natychmiastowo  -  195,00 zł
  - uiszczona w terminie 7        -  273,00 zł

Podstawą do ustalenia wysokości opłat za usługi przewozowe w strefie miejskiej oraz wysokości opłat dodatkowych jest Uchwała Nr IX/101/15 Rady Miasta Chełm z dnia 02.09.2015 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym.


Na górę

Otwórz stronę w nowym oknie