CENNIK WYNAJMU AUTOBUSÓW

I SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO

Chełmskich Linii Autobusowy spółka z o.o.

ważny od 01.11.2016 roku

 

Marka autobusu

Zdjęcie

Wynajem do 30 km

i do 2 godz. (ryczałt)

Cena za 1 km

ponad ryczałt

Cena za 1 godz.

ponad ryczałt

Mercedes
O530 Citaro
(ok 40 siedzących
i 60 stojących)

208,33 zł * netto

(225,00 zł brutto)

6,94 zł/1 km

(7,50 zł/1 km)

37,04zł/1godz** (40,00zł/1godz)

 

* dotyczy wynajmu autobusu na czas nie dłuższy niż 2 godziny licząc od chwili opuszczenia przez autobus zajezdni oraz jego przebiegu nie przekraczającego 30 km. Jest to cena minimalna za wynajem.

**
oznacza cenę za trzecią i każdą następną rozpoczętą godzinę.

 

Rodzaj samochodu

Zdjęcie

Wynajem do 20 km

i do 2 godz. (ryczałt)

Cena za 1 km

ponad ryczał

Cena za 1 godz.

ponad ryczałt

FS Lublin 3N

(samochód ciężarowy
max ład. 1500 kg)

48,78 zł ' netto (60,00zł brutto) 2,44 zł/1 km (3,00zł/1km) 16,26zł/1godz '' (20,00zł/1km)

 

' dotyczy wynajmu samochodu ciężarowego na czas nie dłuższy niż 2 godziny licząc od chwili opuszczenia przez samochód zajezdni oraz jego przebiegu nie przekraczającego 20 km. Jest to cena minimalna za wynajem.


'' oznacza cenę za trzecią i każdą następną rozpoczętą godzinę.

 

W przypadku wynajmów realizowanych dla instytucji niekomercyjnych, istnieje możliwość indywidualnych negocjacji ceny za wynajem.