O G Ł O S Z E N I E

 

    Zarząd Chełmskich Linii Autobusowych uprzejmie informuje, że w dniu 1 listopada będzie obowiązywał niedzielno-świąteczny rozkład jazdy.

        Chcąc ułatwić dojazd do cmentarzy :

    Dodatkowe kursy linii nr 1, 2 oraz 6 zostaną umieszczone na przystankach 31 października jako odrębny rozkład jazdy wydrukowany na białym papierze.

    Ponadto w dniu 1 listopada przy cmentarzu na ul. Mościckiego będzie prowadzona sprzedaż biletów.                               

Zarząd CLA