O G Ł O S Z E N I E

 

    Zarząd Chełmskich Linii Autobusowych uprzejmie informuje, że w dniu  1 i 2 listopada obowiązywał będzie niedzielno-świąteczny rozkład jazdy.

    Chcąc ułatwić dojazd do cmentarzy :

        ·   1 listopada zostanie zwiększona częstotliwość kursowania linii nr 1 i 2 w godzinach 8:00 - 17:00 (średnio co 20 min.);

        ·   1 listopada zostaną uruchomione kursy linii nr 6;

        ·   1 i 2 listopada zostaną uruchomione kursy linii nr 30 według rozkładu obowiązującego od poniedziałku do piątku.

     Dodatkowe kursy linii nr 1, 2, 6 oraz 30 zostaną umieszczone na przystankach 30 października jako odrębny rozkład jazdy wydrukowany na białym papierze.

     Ponadto w dniu 1 listopada przy cmentarzu na ul. Mościckiego będzie prowadzona sprzedaż biletów.