O G Ł O S Z E N I E

 

    Zarząd Spółki „Chełmskie Linie Autobusowe” uprzejmie informuje, że od 10.11.2014 r. zostaną wprowadzone do sprzedaży dwa nowe rodzaje imiennych biletów okresowych :

        - bilet semestralny 120 dniowy w cenie 150,00 zł,             

        - bilet semestralny 150 dniowy w cenie 179,00 zł.

    Do zakupu powyższych biletów upoważnieni są:

    Ponadto informujemy, że bilety te, obok biletów 30, 62 i 91 dn., biorą udział w programie BUSBONUS. Wykaz partnerów udzielających zniżek znajduje się na stronie www.busbonus.pl.