OGŁOSZENIE

 

                        Zarząd Spółki Chełmskie Linie Autobusowe informuje, że z dniem 4 lipca 2017 r. Zarządzeniem Nr 895/17 Prezydenta Miasta Chełm wszedł w życie „Regulamin świadczenia usług publicznych przez Chełmskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Chełmie”.

                        W/w regulamin dostępny jest: u kierowcy w autobusie, na stronie www.cla.net.pl, w siedzibie Spółki oraz w kasach biletowych CLA.

 

                        Jednocześnie przestał obowiązywać „Regulamin świadczenia usług publicznych przez Chełmskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. w Chełmie” zatwierdzony Zarządzeniem Nr 905/09 Prezydenta Miasta Chełm z dnia  30 grudnia 2009 roku.

Wybrane zapisy z „Regulaminu świadczenia usług publicznych przez Chełmskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Chełmie” z dn. 04.07.2017 r.:

 

-        Pasażer zamierzający nabyć bilet u kierowcy powinien uczynić to niezwłocznie po wejściu do autobusu przednimi drzwiami,

-        W autobusie zabronione jest: picie alkoholu, używanie elektronicznych papierosów, spożywanie pokarmów, lodów i napojów,

-        Kierujący pojazdem może nakazać opuszczenie pojazdu lub odmówić przewozu osób: zakłócających spokój w pojeździe, wzbudzających odrazę brudem lub niechlujstwem,

-        Pasażerowie mogą przewozić w pojazdach bagaż ręczny (w tym rower), na warunkach zawartych w regulaminie (rozdz. IX pkt. 1),

-        Podróżny winien posiadać przy sobie i okazać na żądanie kierowcy lub kontrolerów aktualne, wymagane stosownymi przepisami prawa, świadectwa szczepienia przewożonego zwierzęcia,

-        Dokończenie czynności kontrolnych poza pojazdem jest możliwe na wniosek lub za zgodą pasażera w przypadku, gdy ustalono w pojeździe tożsamość pasażera.