Urząd Miasta w porozumieniu z Chełmskimi Liniami Autobusowymi i Zarządem Dróg Miejskich, chcąc ułatwić podróżowanie autobusami, zaktualizował Uchwałą Rady Miasta nazwy wybranych przystanków w mieście Chełm. W nowym nazewnictwie ujęto nazwy obiektów zlokalizowanych w pobliżu przystanków. Poniżej wykaz zmian :Poprzednia nazwa Nowa nazwa Uwagi
11 Listop./Pl. Niepodl. 01/02 11 Listopada/Gmach 01/02
15 Sierpnia/Os. Słoneczne pętla 04 Os. Słoneczne/Pętla 04
3 Maja/Lwowska 02 3 Maja/Lidl 02
3 Maja/środek 03/04 3 Maja/Vendo Park 03/04
3 Maja/Wojsławicka 05 3 Maja/Cmentarz 05
A.K./Hotel Kamena 03 AK/Park 03
A.K./Wiadukt 05/06 AK/KFC 05/06
Ceramiczna/Cegielnia 05/06 Ceramiczna/Budowlana 05/06
Ceramiczna/Ogr. działk. I 07/08 Ceramiczna/Glinianki 07/08
Ceramiczna/Ogr.działk. II 10 Ceramiczna/Pętla 10
Fabryczna/skł. budowl. 01/02 Fabryczna 01/02
Gdańska/Kopernika 02 Młodowskiej/Cerkiew 02
Hrub./Jedn. Woj. 05/06 Hrubieszowska/Kilińskiego 05/06
Hrub./Wiejska 02 Hrubieszowska/Mościckiego 02 kierunek Borek
I AWP/Lwowska 05 Żołnierzy I AWP/PKS 05
I AWP/Os. XXX-lecia 03/04 Żołnierzy I AWP/Biblioteka 03/04
I AWP/Os.Koniczynka 01/02 Żołnierzy I AWP/Wojsławicka 01/02
I P.Sz./Słowack. 02 I Pułku Szwoleż./Stadion 02
I P.Sz./Stadion 01 I Pułku Szwoleż./Słowackiego 01
Jagiellońska/Fabr.domów 04 Jagiellońska/Pętla 04
Kolejowa/"przejazd kowelski" 04/05 Kolejowa/Przejazd 04/05
Krzyżówki pętla Hrubieszowska/Pętla
Lubelska/Dreszera 01 Lubelska/Urząd Miasta 01
Lubelska/Os.Sikors. 11/12 Lubelska/McDonald's 11/12
Lubelska/St.PKP Chełm Miasto 03/04 Lubelska/PKP Chełm Miasto 03/04
Lubelska/Trubak. 05/06 Lubelska/Park Wodny 05/06
Lwowska/3 Maja 04 Lwowska/15 Sierpnia 04 kierunek Pokrówka
Metalowa/Żółtańce 01/04 Metalowa/Żółtańce Kol. 01/04
Okszowska/Chemiczna 02 Okszowska/Rampa Brzeska 02 kierunek Okszów
Piłsudsk. /Jedność 01/04 Piłsudskiego/Bazar 01/04
Piłsudsk./Pl.Niepod. 02 Piłsudskiego/Gmach 02
Przemysł./Wołyńska 02/03 Przemysłowa/MPGK 02/03
Rejowiecka/Krzyż. Lub. 02 Rejowiecka/McDonald's 02
Rolnicza/Jagiellońska 02 Rolnicza/Reja 02
Rejowiecka/Szpitalna 04 Szpitalna/Rejowiecka 04 kierunek Szpital
Szpitalna/Szpital 02 Ceramiczna/Szpital 02 kierunek Glinianki
Wojsławicka/3 maja 03 Wojsławicka/Cmentarz 03
Wojsławicka/cmentarz 05 Wojsławicka/Cmentarz pętla 05
Zachodnia/Os. Gwarek 01/02 Os. Gwarek 01/02