O G Ł O S Z E N I E

 

    Zarząd Chełmskich Linii Autobusowych informuje, że kasa przy ul. Szpitalnej 53B (w budynku przychodni przyszpitalnej) będzie funkcjonowała do 29.03.2019 r.

    Po zakup biletów zapraszamy do pozostałych kas CLA. Dodatkowo wprowadziliśmy nową możliwość zakupu biletów  okresowych   za   pośrednictwem   aplikacji  SkyCash

(w aplikacji tej dostępne są już wszystkie rodzaje biletów CLA).

 

Szczegóły tel. 82 562 23 08/09.