Cennik biletów zakupionych przy użyciu telefonu komórkowego:Lp.

Nominał biletu

Rodzaj biletu

Wysokość ulgi

1

0,60 zł

Jednorazowy ulgowy

76,92%

2

1,30 zł

Jednorazowy ulgowy

50,00%

3

1,50 zł

Jednorazowy ulgowy

42,30%

4

2,60 zł

Jednorazowy pełnopłatny

-

5

0,80 zł

60-minutowy ulgowy

76,92%

6

1,70 zł

60-minutowy ulgowy

50,00%

7

2,00 zł

60-minutowy ulgowy

42,30%

8

3,40 zł

60-minutowy pełnopłatny

-

9

1,00 zł

90-minutowy ulgowy

76,92%

10

2,20 zł

90-minutowy ulgowy

50,00%

11

2,50 zł

90-minutowy ulgowy

42,30%

12

4,40 zł

90-minutowy pełnopłatny

-