Regulamin usługi Bilet Telefoniczny SkyCash w Chełmskich Liniach Autobusowych w Chełmie


Szczegółowe zasady korzystania z instrumentu SkyCash określa Regulamin Użytkownika Systemu SkyCash dostępny na stronie: http://skycash.com/regulamin.html

Akceptując niniejszy Regulamin pasażer akceptuje jednocześnie Regulamin Użytkownika SkyCash.

Rejestracja oraz doładowanie konta powinny nastąpić przed wejściem do pojazdu.

1. Rejestracja

Użytkownik musi dokonać Rejestracji w Systemie SkyCash (patrz punkt 3 Regulaminu Użytkownika SkyCash).

Aby dokonać rejestracji użytkownik musi wykonać kolejno następujące czynności:

  1. pobrać aplikację z serwera SkyCash za pośrednictwem strony www.skycash.com lub wpisując adres m.skycash.com w mobilnej przeglądarce

  2. pobrać aplikację z serwera SkyCash w odpowiedzi na SMS z zaproszeniem do dołączenia do systemu, przesłanym od SkyCash lub innego użytkownika systemu

  3. pobrać aplikację z serwera SkyCash w odpowiedzi na komunikat e-mail z zaproszeniem do dołączenia do systemu przesłanym od SkyCash lub innego użytkownika systemu

  4. pobrać aplikację z serwera SkyCash w odpowiedzi na komunikat reklamowy zawierający:

Rejestracja wymaga wprowadzenia następujących danych:

  1. Numer swojego telefonu komórkowego

  2. Imię i nazwisko użytkownika

  3. Adres e-mail

  4. Kodu PIN niezbędnego w procesie autoryzacji transakcji

Administratorem danych osobowych jest SkyCash Poland S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rondo ONZ 1.

2. Doładowanie Konta

        W celu dokonania zakupu biletu z przedpłaconego Konta SkyCash, użytkownik dokonuje zasilenia Konta SkyCash, przelewając środki z dowolnego konta bankowego prowadzonego na terenie Polski lub korzystając z usługi Agregatora Płatności, jak również za pomocą karty płatniczej korzystając z Centrum Kart SkyCash. Pełny numer konta SkyCash, na który należy dokonywać wpłat, dostępny jest po zalogowaniu na stronie www.skycash.com, w zakładce „Doładuj konto” panelu administracyjnego.

3. Zakup biletu

        Zarejestrowany użytkownik ma dostęp do aplikacji SkyCash na swoim telefonie. Wybierając w menu „Komunikacja miejska”, może dokonać zapłaty za przejazd komunikacją miejską w Chełmie, poprzez odpowiedni wybór miasta (wybór zostanie zapamiętany).

W przypadku wcześniejszego wyboru innego miasta, wyświetlenie listy miast możliwe jest poprzez wybór opcji/zakładki „Zmień miasto”.

W kolejnym kroku należy wybrać:

W kolejnym kroku należy wybrać:

Transakcję zakupu biletów należy autoryzować, w zależności od wybranego sposobu płatności:

Wybór sposobu płatności możliwy jest po uprzedniej rejestracji karty płatniczej w Centrum Kart SkyCash oraz aktywacji opcji w „Ustawieniach” -> „Ustawieniach płatności” aplikacji mobilnej

        Zakupu biletu w telefonie należy dokonać najpóźniej tuż po wejściu do pojazdu komunikacji miejskiej (w tym celu przed wejściem do pojazdu użytkownik powinien sprawdzić czy jest zalogowany w aplikacji mobilnej i czy posiada dostęp do Internetu). Zakup biletu w aplikacji mobilnej jest równoznaczny ze skasowaniem biletu w formie papierowej (w szczególności od momentu zakupu Biletu Telefonicznego zaczyna biec okres ważności dla biletów czasowych).

Bilet jest ważny jedynie na urządzeniu na którym został zakupiony.

4. Kontrola

        Aby okazać Bilet Telefoniczny do Kontroli, należy z poziomu aplikacji wybrać opcję „Kontrola biletów”, dostępną w zakładce „Bilety miejskie”, wybrać z listy zakupionych biletów właściwy i okazać do kontroli na ekranie urządzenia mobilnego.

        Na serwerach SkyCash generowana jest grafika będąca potwierdzeniem zakupu biletu i zabezpieczeniem jego autentyczności. Grafika jest integralnym elementem Biletu Telefonicznego. Pod grafiką wyświetlone zostaną wprowadzone przez użytkownika na ekranie zakupu parametry biletu oraz:

    Kontrola biletu telefonicznego polega na weryfikacji wyżej wyszczególnionych parametrów Biletu Telefonicznego. W szczególności nieważny jest bilet, który nie został zakupiony bezpośrednio po wejściu do pojazdu komunikacji miejskiej (w tym bilet zakupiony po rozpoczęciu kontroli biletów).

5. Reklamacja

5.1. Użytkownik po stwierdzeniu nieprawidłowości związanej z transakcją dotyczącą zakupu Biletu Telefonicznego, powinien zgłosić reklamację na adres e-mail BOK SkyCash: bok@skycash.com. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia. W przypadku uznanych reklamacji dotyczących zakupu Biletu Telefonicznego, należna użytkownikowi wartość zostanie przekazana mu w formie przelewu na jego Konto SkyCash.

5.2. Reklamacje dotyczące nieprawidłowości kontroli biletowej składać należy do podmiotu wskazanego na wystawionym przez kontrolera biletowego druku Opłaty Dodatkowej.

6. Akceptacja biletu telefonicznego

Bilet telefoniczny uprawnia do korzystania z usług przewozowych we wszystkich pojazdach lokalnego transportu zbiorowego Chełmskich Linii Autobusowych w Chełmie.

7. Czas zakupu biletu

Czas zakupu biletu jest zależny od zasięgu oraz szybkości działania sieci telefonii komórkowej. Tym samym SkyCash nie odpowiada za wynikające z tego tytułu opóźnienia lub brak możliwości zakupu biletu. W przypadku niemożności skorzystania z systemu SkyCash, Klient zobowiązany jest do nabycia i/lub skasowania tradycyjnego biletu na przejazd środkami komunikacji miejskiej.